GLADE KUNDER GENNEM EFFEKTIVE SYSTEMER

​Øg kundetilfredsheden med Edlund

Det er almindelig kendt, at selv små forbedringer i et selskabs evne til at fastholde kunder har stor betydning på bundlinjen. Derfor er kundetilfredshed en vigtig konkurrenceparameter i forsikringsbranchen. 

Fleksibilitet med fokus på individet

God kundeservice er mere end kort ventetid og venlig behandling. Det er mindst ligeså vigtigt, at kunderne selv kan skaffe sig overblik over deres policer, pensioner og depoter, når de har brug for det. Samtidig skal sagsbehandleren kunne løse kundernes problemer hurtigt, hvis behovet opstår. Det kræver hurtige og fleksible IT-systemer.

Edlunds aftalesystem gør det nemt at skræddersy løsninger til individuelle firmakunder og personalegrupper. Og med Edlunds fleksible Unitlink-modul kan selskabet tilbyde individuelle investeringsmuligheder til de enkelte deltagere i firmaordninger.

Effektive medarbejdere giver gladere kunder

Edlund har 25 års erfaring med optimering af arbejdsgangene i forsikringsbranchen set ud fra et kunde- og medarbejderperspektiv. Vores mål er, at alle medarbejdere skal kunne hjælpe kunder og kolleger hurtigt og effektivt. Som hovedregel siger vi, at 80% af sagerne skal kunne afsluttes i én arbejdsgang.

Kontakt os for dokumentation og yderligere oplysninger om, hvordan I kan fastholde kunderne og øge deres tilfredshed ved hjælp af Edlunds løsninger.