BEDRE LØSNING - BILLIGERE DRIFT

Omkostningseffektive brancheløsninger

Løsninger fra Edlund hjælper dig med at nedbringe omkostninger på flere planer:

  • Hurtigere og mere effektive arbejdsgange
  • Markant sænkning af omkostninger til drift og vedligeholdelse af dit IT-miljø
  • Mere præcis rapportering

En moderne brancheløsning, som er baseret på de nyeste teknologier, kan give en markant effektiviseringsgevinst. Typisk kan besparelsen i tid være op til 25% afhængig af det IT-mæssige udgangspunkt. Herudover vil brugerne opleve et løft i personlig produktivitet og jobkvalitet, da mange trivielle rutiner forsvinder. Samtidig får ledelsen med en integreret løsning fra Edlund nem og hurtig adgang til præcise tal for risiko og cashflow. Det giver et bedre beslutningsgrundlag og sikrer, at selskabet lever op til Finansstyrelsens krav.

Del dine IT-omkostninger med branchen

Men nedbringelse af omkostninger og bedre ledelsesgrundlag er langt fra den eneste økonomiske gevinst. Mange selskaber bruger i dag mange ressourcer på drift og udvikling af egenudviklede løsninger, der bygger på gamle IT-platforme og principper. Disse uproduktive udgifter kan nedbringes væsentligt med en standardløsning.

Typisk består 85% af en Edlund-løsning af standard-moduler, som anvendes af en lang række eksisterende kunder. Indenfor Liv og Pension, udgør disse Edlund-kunder mere end 60% af det danske marked (målt i bruttopræmier). Hermed bliver du del af – og deler udgifter med – Danmarks største udviklingssamarbejde. Da alle kunder kan udnytte den samme softwarekerne, bliver selskabernes samlede omkostning ved produktet lav sammenlignet med de øvrige løsninger på markedet.

Sikker implementering uden skjulte ekstraomkostninger

Med 20 års erfaring og standardløsninger, der allerede kører i produktion – og har gjort det i mange år – ved vi bedre end nogen, hvordan man implementerer en løsning til aftalt tid og budget. Samtidig har vi en unik udviklingsmetode, der altid starter fra en kørende konfiguration af standardløsningen.

Herefter foretager vi tilpasninger i forhold til vores kunders specifikke behov, tester grundigt og slutter med en kørende løsning, der lever fuldt op til kravsspecifikationen. Vores udviklingsmetode er baseret på omfattende brug af automatisk kodegenerering, som giver en hurtig og robust udvikling af kundetilpassede datamodeller.