SKAB VÆKST PÅ EN SOLID PLATFORM

Fleksible IT-løsninger til liv og pension

Forsikrings- og pensionsbranchen oplever i disse år et skift i form af et stærkt forøget fokus på standardsystemer. Løsninger fra Edlund kombinerer brancheløsningens stordriftsfordele med muligheden for selskabsspecifikke tilpasninger med en høj grad af fleksibilitet. 

Effektiv policeadministration

Selskaber, der kører på Edlunds løsninger, vil ofte opleve en markant sænkning af omkostninger til drift og vedligeholdelse af deres administrationssystem. Samtidig vil medarbejdernes produktivitet og jobglæde stige, da mange trivielle rutiner automatiseres. 

Mange oplever også et højere serviceniveau, da sagsbehandlerne vil kunne besvare forespørgsler hurtigere og i færre arbejdsgange.