Hvad er ACTULUS?

ACTULUS® er Edlunds næste-generations platform til beregning af markedsværdier og cashflows. ACTULUS understøtter beregninger for G82 såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. ACTULUS er dermed fremtidssikret og imødekommer kommende lovkrav til opgørelse af regnskab og solvens. Med cashflows for genkøb og fripolice kan ACTULUS eksempelvis også bruges til bedre risikostyring.

(varighed af video: 1:38 min.)

ACTULUS er modsat de traditionelle metoder i branchen baseret på differentialligninger. Det gør ACTULUS mere fleksibel end sine forgængere og muliggør blandt andet håndtering af modeller med cykler. Det sikrer også en korrekt håndtering af tilstandene for genkøb og fripolice på policeniveau.

Figur. Tilstandsmodel for to-livsordning med genkøb og fripolice

ACTULUS er et fuldt dokumenteret standardsystem og er let at tage i brug. Takket været en web-baseret og intuitiv brugergrænseflade kræves blot et brugernavn og et password for at komme i gang med at bruge ACTULUS.

ACTULUS har fokus på kvaliteten af beregningsresultaterne. Nøjagtighed og pålidelighed sikres gennem omfattende og systematiske test på mange niveauer.

Læs mere om hvad vores kunder synes om ACTULUS her og om hvordan man med den nye feature kan analysere variabelt pensionstidspunkt.