Fuldt overblik over privatøkonomien

Edlund LIFESTEPS er det ideelle rådgivningsværktøj til at skabe overblik over en husstands samlede økonomiske situation - og til at beregne konsekvenserne af større investeringer og livsændringer.

  • Er det en fordel for mig at samle mine pensionsordninger?
  • I hvilket tempo skal jeg nedspare?
  • Kan jeg beholde sommerhuset, når jeg bliver pensionist?

For en privatperson kan det være svært at få så stort et overblik over sin totale økonomi, at man uden videre kan svare på den slags spørgsmål.

LIFESTEPS giver fuldt overblik over privatøkonomien

Kompleks økonomi

Selv hvis man er velorienteret mht. de makroøkonomiske aspekter (boligpriser, aktiekurser, renteniveau, skattefradrag etc.), så er der stadig mange individuelle faktorer, der har stor indflydelse. Det er fx væsentligt, om familien omfatter en eller to voksne, fællesbørn og/eller delebørn, formuer, personligt ejede virksomheder, ejendomsporteføljer el.lign.

Fra beregninger til behovsafdækning

LIFESTEPS foretager sine udregninger på baggrund af data, der ligger i jeres administrationssystem i forvejen, uanset om det er egenudviklet eller en del af LIFELINK. Desuden importeres oplysninger fra digitale kilder som fx Pensionsinfo, Skat, OIS (ejendomsdata), motorregistret og pengeinstitutter. 

Ud fra kundens egen pensionsopsparing visualiseres kort- og langsigtede påvirkninger ved ændringer i pensionsstrategien inkl. tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, dødsfald osv. Den individuelle behovsafdækning viser den optimale størrelse på indbetalingerne for at sikre, at man opnår den ønskede indtægt efter pensionering.

Fleksibel anvendelse

LIFESTEPS er et fleksibelt, interaktivt rådgivningsværktøj. Det er en cloud-løsning og kan køre som et modul i et eksisterende administrationssystem, fx LIFELINK, eller fungere som en enkeltstående løsning.

Læs mere i dette factsheet om LIFESTEPS.