Fleksibel og fremtidssikker depotadministration

UNITLINK er et kerneprodukt i Edlund, som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UNITLINK består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser.

Med UNITLINK kan selskabet definere de fonde, kunderne skal kunne handle i, og det er muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Det er muligt at opdatere handelskurser lige så ofte, som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt.

(varighed af video: 2:07 min.)

Valg mellem investeringskoncepter

UNITLINK gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit Valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem fondene, samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige indbetalinger. Der er også mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept, hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil, og lader fordelingen være afhængig af kundens investeringshorisont.

Handel i realtid med mulighed for historiske ændringer

UNITLINK er et realtidsbaseret system, hvilket gør det muligt for kunder at sidde derhjemme på en portal og handle, og straks se effekten af deres gennemførte handel på portalen. Inden for et kort tidsrum vil UNITLINK sende en besked til investeringsafdelingen om, at der er handlet i nogle fonde, så de hurtigst muligt kan afdække den ændrede fordeling i depotet.

Som noget helt unikt for et realtidsbaseret system, gør UNITLINK det muligt at lave tilbagedaterede valørtidsmæssige ændringer. Og det er helt valgfrit, om kursdifferencen skal tilskrives policehaveren eller selskabet.

Fuldt revisionsspor

UNITLINK holder fuld historik på en kundes depot ned i mindste detalje. Det gør det overskueligt for regnskabsafdelingen at lave udtræk på bestandsniveau og få et overblik over, hvorfor depotet udvikler sig, som det gør. Samtidig kan aktuariet lave meget nøjagtige beregninger og prognoser.

Fremtidssikker løsning

UNITLINK, som kører hos en lang række selskaber, er en del af Edlunds brancheløsning LIFELINK. Det betyder, at modulet konstant vil blive udviklet i takt med de krav, der er i branchen.

Læs mere i dette factsheet om UNITLINK.