Skadesforsikringsafgiften er i produktion for alle kunder

3. januar 2013

Efter at skadesforsikringsafgiften er trådt i kraft, kan der ikke længere pålægges stempelafgift. Der skal således beregnes skadesforsikringsafgift af præmie, der opkræves af policer oprettet både før og efter den 1. januar – dog skal stempelafgift, der allerede er bogført, stadig opkræves.

Som leverandør af et standardsystem, ser vi det som værende helt naturligt, at sådanne ændringer integreres i vores standardsystem INPAS, og at vores kunder med kun ganske få tilrettelser (eller slet ingen) har fået gavn heraf. Edlund er således stolte af nu succesfuldt at have produktionssat afgiftsændringen hos samtlige af vores produktionssatte kunder.