Edlund deltager i innovativt udviklingsprojekt med KU og ITU

15. december 2010

I dag offentliggjorde Højteknologifonden støtte til 10 nye innovative projekter. Deriblandt til ACTULUS, som er et samarbejdsprojekt mellem Edlund, KU-Institut for Matematiske Fag samt ITU om udvikling af en softwareplatform til definition og beregning af avancerede livsforsikrings- og pensionsprodukter. Projektet har et budget på kr. 23 mio. og er berammet til at vare 3,5 år.

Vi venter os meget af dette samarbejde til sikring af at vi fortsat på det faglige og teknologiske er i front og parat til at imødekomme fremtidens ønsker fra vores kunder. Højteknologifondens støtte er udtryk for at der er stor tiltro til projektets indhold og en forudsætning for massiv deltagelse fra forskningsinstitutionerne, som ubeskåret deler fondens bevilling.