Gartnernes Forsikring i produktion

9. juli 2008

Gartnernes Forsikring er nu i produktion med bil- og arbejdsskadesforsikring. Skade.Net®-løsningen omfatter væsentlige områder som f.eks.: Policeadministration, skadesadministration, opkrævning, rykning og modtagelse af indbetalinger samt hån

Læs mere

PFA har indgået aftale med Edlund A/S

26. juni 2008

PFA har indgået aftale med Edlund A/S om udvikling af en Liv.Net®- og UnitLink.Net®-baseret løsning. Løsningen vil bl.a. omfatte aftalekonfigurering, policeadministration, beregningskerne og unit link.

Læs mere

FSP overdrager medlemsadministration til Forca

25. juni 2008

Forca indgår aftale med FSP Pension om medlemsadministration. FSP’s administration skal derfor integreres i Forcas nuværende system baseret på Liv.Net®.

Læs mere

ATP produktionssætter PDK

20. maj 2008

ATP produktionssætter løsning for PDK (PensionDanmark). Løsningen omfatter en halv million medlemmer. Policeadministrationen er baseret på en Liv.Net®-løsning. 

Læs mere

Produktionssætning hos VÍS i Island

26. marts 2008

VÍS, Islands største forsikringsselskab, har gennemført den første af tre produktionssætninger i 2008. I løbet af de tre produktionssætninger vil Skade.Net®-løsningen være i fuld produktion for en bred vifte af privat- og erhvervsprodukter me

Læs mere

Vellykket overgang for MP Pension

29. februar 2008

Med virkning fra 1. januar 2008 er MP Pensions nye administrationssystem i drift. I 2008 skal pensionskasserne AP (Arkitekternes Pensionskasse) og PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger) indgå i samme løsning.

Læs mere