Skandia i produktion

1. juni 2005

Skandia i produktion med nyt administrationssystem. Til afløsning af ældre systemer i Skandia Livsforsikring A/S er den eventuelle forsikringsportefølje konverteret til en Liv.Net®-løsning. Den aktuelle forsikringsportefølje følger senere.

Læs mere

Edlund-løsninger på .NET 2.0 og 64 bit

25. april 2005

Edlund A/S kan snart tilbyde 64-bit-løsninger baseret på .NET 2.0. Vi har porteret en Liv.Net®-løsning til .NET beta 2 og testet den på 64-bit hardware (Itanium og x64).

Læs mere

ATP vælger IBM som samarbejdspartner til nyt administrations- og forretningssystem

22. november 2004

(uddrag fra ATP's pressemeddelelse)

ATP’s nye administrations- og forretningssystem bliver leveret af IBM og Edlund, der fremover bliver part i ATP’s vision om én koncern – ét system. 

Læs mere

Lokalisering til fremmedsprog

20. september 2004

Forsikring.Net® er udvidet med en generel løsning til implementering af løsninger på andre sprog end dansk.

Læs mere

Samarbejdsaftale med HUGUR i Island

15. september 2004

HUGUR HF og Edlund A/S indgår samarbejdsaftale om salg og implementering af forsikringsløsninger til islandske forsikringsselskaber med Skade.Net® og Liv.Net®.

Læs mere

VÍS bliver ny kunde hos Edlund A/S

10. august 2004

VÍS har valgt Skade.Net® som fremtidig løsning for et nyt it-system til hele deres forsikringsadministration af skadeforsikringer. VÍS er et af Islands største forsikringsselskaber med forsikringer inden for alle brancher.

Læs mere