Bestyrelse

Formand for Edlunds bestyrelse er Per Johanson, der har stor erfaring fra direktion og bestyrelse i beslægtede selskaber. Næstformand er administrerende direktør i KMD Eva Berneke, og derudover fungerer Jannich Lund som menigt medlemmer af bestyrelsen. Endvidere består bestyrelsen af de to medarbejdervalgte repræsentanter Katrine Agergaard og Jeppe Woetmann.

 • Per Johanson
  Formand

   

 • Eva Berneke
  Næstformand

   

 • Jannich Lund
  Bestyrelsesmedlem

 • Jeppe Woetmann Nielsen
  Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

   

 • Katrine Agergaard
  Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem