TÆT SAMARBEJDE
GIVER
FÆLLES SUCCES

Sådan arbejder vi

En løsning fra Edlund bygger på moderne arkitektur og standardmoduler, som allerede kører i drift. Den fælles kodebase for disse moduler opgraderes løbende, så alle vores løsninger altid bygger på de nyeste teknologiske platforme.

(varighed af video: 2:25 min.)

En Edlund-løsning er hurtig at implementere, da nye projekter altid starter fra en kørende konfiguration af standardløsningen. Herefter foretager vi i samarbejde med kunden tilpasninger i forhold til de specifikke behov, tester grundigt og slutter med en kørende løsning, der lever fuldt op til kravsspecifikationen. Vores udviklingsmetode er baseret på omfattende brug af automatisk kodegenerering, som giver en hurtig og robust udvikling af kundetilpassede datamodeller. 

Vores medarbejderes kompetencer

Edlund beskæftiger mere end 200 specialister med kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi samt stor forretningsviden om pension og forsikring. Vores medarbejdere har stor erfaring i at samarbejde med forskellige typer kunder på alle niveauer i en organisation og har i gennemsnit været hos Edlund i fem år. Det sikrer kontinuitet i vores samarbejde med kunden og i vores arbejdsprocesser. 

Agil projektmodel og moden udviklingsmetode 

Hovedelementerne er Scrum med iterativ udvikling og løbende indarbejdelse af forbedringsforslag i tæt samarbejde med kunderne, styregruppemøder m.m. 

Vi anvender desuden moden udviklingsmetode. Hovedelementerne her er distribueret versionskontrol, ensartet og fuldt automatiseret oversættelse af samlede løsninger, daglige byg af alle projekter samt udbredt brug af automatiserede test (unittest og integrationstest), bug tracking m.m.