Fremtidens brancheløsning til liv og pension

LIFELINK® er Skandinaviens førende brancheløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. Det fuldt gennemtestede og dokumenterede system bygger på mere end 20 års erfaring fra konfigurering af løsninger til branchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning.

Hvorfor vælge LIFELINK?

LIFELINK understøtter alle nødvendige aspekter for et livs- og pensionsselskab i forbindelse med policeadministration. Med LIFELINK er virksomheden fremtidssikret, da systemet er 100% managed .NET-kode, og standardmodulet opdateres to gange årligt. Opdateringerne dækker fx lovændringer eller ny funktionalitet udviklet på baggrund af behov og ønsker fra branchen, som gnidningsløst indarbejdes i brancheløsningen. 

LIFELINK er udviklet med baggrund i Edlunds nære samarbejde med pensionsselskaber og erfaringer fra de fælles processer, der anvendes i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK består af en række standardmoduler, der kan håndtere aftaler, administrere policer, ind- og udbetaling, workflow samt integration med offentlige myndigheder. LIFELINK kan fuldt ud integreres med kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices.

Forretnings- og systemprocesserne i LIFELINK er beskrevet i Edlunds Proceskatalog, der således dokumenterer best practice for implementation og brug af LIFELINK-modulerne.

varighed af video: 1:49 min.

Modulopbygning sikrer optimal løsning

Standardmodulerne udgør typisk 80-85% af den endelige løsning. Den resterende kundespecifikke del opbygges i tæt samarbejde med kunden i adskilte moduler, der smidigt integreres efter moderne arkitektoniske principper for at sikre en omkostningseffektiv og driftssikker løsning, der reducerer omkostningerne per police betragteligt.

LIFELINK er udviklet med fokus på kvalitet og pålidelighed i beregninger og fremføringer, høj performance og brugervenligt interface. Vedligeholdelse og opdateringer af standardsystemet er omkostningseffektivt, da de deles med resten af markedet.

Læs mere i dette factsheet om LIFELINK.